RUB-C

본문 바로가기
  1. KOREA
  2. ENGLISH

사이트 내 전체검색

제품소개 - RUB-C

RUB-C [ 볼트방진고무(한쪽) ]

본문

p-c.gif
new_jaejil.jpg
천연고무(흑색), S10C(아연도금)
material : Natural Rubber(Black), S10C(Zinc Plate)

new_charic.jpg
천연고무(NR)는 신장율, 인장강도, 탄성이 우수합니다.
진동, 충격 및 소음방지에 높은 효과를 발휘합니다.

p-cx.jpg

unit:mm

Number

D

d

H

Lm

M

허용하중
(kgf)

스프링상수
(kg/mm)

변위량
(mm)

RUB-C1

30

28

17

18

6

40

15

1

RUB-C2

35

30

25

24

8

50

19

2

RUB-C3

37

33

30

24

3/8

60

19

2

RUB-C4

37

33

30

24

10

60

19

2

RUB-C5

40

32

34

24

8

70

20

2

RUB-C6

42

38

24

24

8

80

20

2

RUB-C7

50

40

40

25

3/8

90

23

3

RUB-C8

50

40

40

25

10

90

23

3

RUB-C9

60

50

45

25

3/8

150

32

4

RUB-C10

60

50

45

25

10

150

32

4

RUB-C11

70

60

50

32

12

200

45

4

RUB-C12

80

70

50

32

12

250

65

4

RUB-C13

100

90

60

40

16

350

102

5

     
회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관
주소 : (41728) 대구광역시 서구 고성로25길 10   전화 : 053-355-3528 | 팩스 : 053-355-3529 | EMAIL : jin3528@naver.com

Copyright © hwasung-rubber.com All rights reserved.