RUB-A

본문 바로가기
  1. KOREA
  2. ENGLISH

사이트 내 전체검색

제품소개 - RUB-A

RUB-A [ 볼트방진고무 ]

본문

p-a.gif
new_jaejil.jpg
천연고무(흑색), S10C(아연도금)
material : Natural Rubber(Black), S10C(Zinc Plate)

new_charic.jpg
천연고무(NR)는 신장율, 인장강도, 탄성이 우수합니다.
고무의 압축과 전단 특성을 이용한 고효율 다축방향의 진동과 소음을 제어합니다.

p-ax.jpg 

unit:mm

Number

D

d

H

Lm

M

허용하중
(kgf)

변위량
(mm)

RUB-A1

15

11

14

15

6

15

0.5

RUB-A2

20

15

17

15

6

20

1

RUB-A2-1

20

15

20

11

6

20

1

RUB-A3

22

22

15

19(한쪽)

6

25

1

RUB-A4

22

22

15

19(양쪽)

6

25

1

RUB-A4-1

25

20

20

15

6

30

1

RUB-A5

30

24

20

23

8

40

1

RUB-A6

35

30

25

23

8

60

2

RUB-A7

40

31

30

23

10

70

2

RUB-A7-1

40

31

20

23

8

70

2

RUB-A7-2

40

32

25

23

8

70

2

RUB-A8

50

40

26

23

10

100

2

RUB-A8-1

50

40

30

23

10

100

2

RUB-A9

65

48

55

23

10

200

3

RUB-A10

65

55

40

37

12

180

3

RUB-A11

65

55

40

37

14

180

3

RUB-A12

70

60

40

37

12

250

3

RUB-A13

80

70

50

37

12

300

3

RUB-A14

100

83

56(R)

46

16

450

4

RUB-A15

100

90

56(일자형)

46

16

450

4

RUB-A16

100

90

56(너트형)

46

16

450

4

   
회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관
주소 : (41728) 대구광역시 서구 고성로25길 10   전화 : 053-355-3528 | 팩스 : 053-355-3529 | EMAIL : jin3528@naver.com

Copyright © hwasung-rubber.com All rights reserved.