RUB-I

본문 바로가기
  1. KOREA
  2. ENGLISH

사이트 내 전체검색

제품소개 - RUB-I

RUB-I [ 고무판(골판&정판) ]

본문

new_jaejil.jpg
천연고무(흑색)
material : Natural Rubber(Black)

new_charic.jpg
천연고무(NR)는 신장율, 인장강도, 탄성이 우수합니다.
진동, 충격 및 소음방지에 높은 효과를 발휘합니다.
 
p-i.jpg

골판

unit:mm

Number

가로

세로

높이

허용하중
(kgf)

변위량
(mm)

RUB-i 1

300

300

10T

1200

2

RUB-i 2

300

300

15T

1500

2

RUB-i 3

300

300

20T

2500

3

RUB-i 4

300

300

25T

2700

3

RUB-i 5

300

300

30T

3000

3

RUB-i 6

300

300

35T

3500

3

RUB-i 7

300

300

40T

4000

4

RUB-i 8

300

300

50T

5000

5

RUB-i 9

150

80

16T

1000

1

   
 
p-i1.jpg

정판

unit:mm

Number

가로

세로

높이

허용하중
(kgf)

변위량
(mm)

RUB-i 1

300

300

10T

1200

2

RUB-i 2

300

300

15T

1500

2

RUB-i 3

300

300

20T

2500

3

RUB-i 4

300

300

25T

2700

3

RUB-i 5

300

300

30T

3000

3

RUB-i 6

300

300

35T

3500

3

RUB-i 7

300

300

40T

4000

4

RUB-i 8

300

300

50T

5000

5

   
회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관
주소 : (41728) 대구광역시 서구 고성로25길 10   전화 : 053-355-3528 | 팩스 : 053-355-3529 | EMAIL : jin3528@naver.com

Copyright © hwasung-rubber.com All rights reserved.